VELKOMMEN

Vi tilbyder køberrådgivning og berigtigelse af handler med fast ejendom.

Vi tilbyder:

Berigtigelse af handler med fast ejendom.

Køberhandler: Honorar kr. 6.650,- inkl. moms.
Fuld køberrådgivning, herunder kontrol af refusionsopgørelse
og kontrol af tinglysning af skøde.

Sælgers rådgiver/mægler/advokat forestår berigtigelsen af handlen, herunder tinglysning af skøde og udarbejdelse af refusionsopgørelse.

Sælgerhandler: Refusionsopgørelse samt tinglysning af skøde: Fast honorar kr. 3.975,- inkl. moms.