Advokat Jens Ulrich Opstrup

Advokat Jens Ulrich Opstrup er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet. Har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i Codan i.h.t. Advokatsamfundets fastsatte regler, som dækker al advokatvirksomhed.